top of page

Activity

Fun & Creativity

Creative Learning

เรียนรู้อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมและศิลปะ

Music

เปิดโอกาสให้เรียนรู้ทั้งดนตรีไทย และดนตรีสากล

ดนตรีไทย เช่น ขิม อังกะลุง  

ดนตรีสากล เช่น ไวโอลิน คีย์บอร์ด

วงดุริยางค์

Movement

กิจกรรมกลางแจ้งและกีฬา

เช่น ว่ายน้ำ, เทควันโด, ฟุตซอล

89259924_1234353123433576_33178668747246
DSCF4468.JPG
80070660_1164411900427699_25127846095282
87321251_1218995228302699_82971361272869

Languages

ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ และ ภาษาจีน

Real-life Experience

เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ผ่านการเรียนรู้แบบ Project Approach

Family Engagement

การนำครอบครัวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน

Screen Shot 2563-10-26 at 10.50.24.png
122124678_1431312717070948_3398297086353
DSCF5386.JPG
DSCF2285.JPG
bottom of page